Operacja nie została zaakceptowana.

Operacja nie została zaakceptowana.